Telraam naar een andere wereld

Vandaag leer ik je Arabisch tellen

Zoals je het uitspreekt

Niet zoals je ‘t zou spellen

Laten we met Wahed, dat is één, beginnen

Dzjoesh is twee, die heb je al binnen

Tletta is drie, Arba is vier

Gemsa is vijf, joh, zijn we al hier?

Sitta is zes, Sebbe’a is zeven

Temennia is acht, begint het al te leven?

Tsa’oe is negen, Azjarra is tien

Het is goed te doen zoals je kunt zien.

Nu alles hardop achter elkaar in één ruk

Dat rijmt dan wel niet, maar dat boeit me geen f#ck

Wahed

Dzjoez

Tletta

Arba

Gemsa

Sitta

Sebbe’a

Temmennia

Tsa’oe

Azjara

Doe het niet voor mij, maar voor de gezelligheid

Want nu kun je samen tellen

Met meer dan 240 miljoen mensen wereldwijd

 

 

Deel: